مشاوره کسب و کار

مانند دنیای واقعی در دنیای مجازی نیز ما باید برای کسب و کار خود تمام جوانب شروع آن را بسنجیم.شاید در بدو امر به نظر برسد که ما سرمایه کمی برای این کار صرف می کنیم پس شکست آن اهمیتی چندانی نداشته باشد ، اما اینگونه نیست. بزرگترین هزینه در این مورد هزینه فرصت می باشد. فرصتی ناب و استثنایی که اگر هر لحظه از آن بگذرد مطمئناً به ضرر شما خواهد بود. نحوه ادامه کسب و کار شما در آینده به نحوه حضور شما در فضای مجازی بستگی دارد.

اینکه چگونه و با چه امکانات با چه هزینه ای و با چه ارتباطاتی در فضای مجازی حضور داشته باشیم یکی از مهمترین چالش های تخصصی در زمینه کسب و کار های اینترنتی می باشد. مطمئناً امکانسنجی نادرست هزینه های زیادی را برای شما تحمیل خواهد کرد که مهمترین چالش های تخصصی در زمینه کسب و کار های اینترنتی می باشد. مطمئناً امکانسنجی نادرست هزینه های زیادی را برای شما تحمیل خواهد کرد که مهمترین آن همانطور که گفته شد زمان از دست رفته است . همچنین دلسردی و از بین رفتن انگیزه پس از انجام نادرست کار هزینه ها را تشدید خواهد کرد.

کسانی که با پدیده اینترنت برخورد مناسب و کارشناسی داشته اند از مواهب بی حد و حصر آن استفاده بسیار برده اند و برعکس کسانی که به این پدیده به دیده سرگرمی و یک کار جنبی نگاه کرده اند از رقیبان خود عقب افتاده اند و جبران هزینه های این عقب ماندگی بسیار بالا خواهد بود.

 

 

قالب فارسی جوملا هاست جوملا قالب فارسی جوملا افزونه جوملا