طراحی وب سایت

 

 طراحی وبسایت چیست ؟

اغلب مردم تصور نسبتاً یکسانی از عبارت "طراحی وبسایت " در سر دارند ، اما در ذهن هر یک از آنها بخشی در طراحی وبسایت پر رنگ تر است . در بحث زراحی یک سایت مشخصه های گوناگونی نقش دارند از قبیل طراحی گرافیکی ظاهر یک وبسایت ، برنامه نویسی و غیره . بعضی ها نوع معماری وبسایت که در واقع همان نحوه طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات است را مهم می دانند و بسیاری دیگر راحتی کار با وبسایت را . به عبارت دیگر طراحی وب را می توان ترکیبی از علم کتابداری ، طراحی گرافیک ، برنامه نویسی ، شبکه ، طراحی واسط کاربری و بسیاری موارد دیگر برشمرد .

پنج بخش اصلی در طراحی وبسایت :

محتوا ، دید بصری ، فناوری ، جابجایی اطلاعات ، هدف یا دلیل به وجود آمدن یک وبسایت