تست مطلب

این مطلب برای تست وبلاگ می باشداین مطلب برای تست وبلاگ می باشداین مطلب برای تست وبلاگ می باشداین مطلب برای تست وبلاگ می باشداین مطلب برای تست وبلاگ می باشداین مطلب برای تست وبلاگ می باشداین مطلب برای تست وبلاگ می باشداین مطلب برای تست وبلاگ می باشد

ادامه مطلب

الگوریتم های بهینه سازی گوگل

الگوریتم پاندا ، مرغ مگس خوار ، پنگوئن سه الگوریتمی هستند که گوگل برای جستجو بین وبسایتها و رتبه بندی آنها در وبسایتها از آنها استفاده می کند.در این مقاله قصد داریم این الگوریتم ها را به طور مختصر معرفی کنیم.

ادامه مطلب

وبسایت های با طراحی فلت

امروزه وبسایتهایی که با طراحی های ساده و به اصطلاح مسطح مورد توجه طراحان سایت های اینترنتی قرار گرفته است. این وبسایت ها به دلیل سادگی در طراحی محیط و لوگو ها و ... موجب خستگی و سردرگمی کمتر بازدید کنندگان وبسایت می شود.

ادامه مطلب

تقسیم بندی وب سایت ها

هندوانه بومی مناطق گرم آفریقاست و در قرن شانزدهم به اروپا آورده شدو سپس از اروپا به آمریکا منتقل و کشت آن شروع گردیده. در بعضی از نوشته ها چنین مشهود است که مصریان قدیم و از اسپانیائی ها هندوانه را می کاشتند و از میوهآن استفاده غذایی می نمودند.

ادامه مطلب